Banco de Arena Playa - Parque Nacional Marino Ballena

Banco de Arena Playa - Parque Nacional Marino Ballena"Banco de Arena", Parque Nacional Marino Ballena, Uvita
Puntarenas, Costa Rica