Playa - Parque Nacional Marino Ballena

Playa Parque Nacional Marino Ballena"Playa", Parque Nacional Marino Ballena, Uvita
Puntarenas, Costa Rica