Rib-eye - Restaurant Rodeo Steak House

Rib-eye - Restaurante el Rodeo, BelénRIb-eye : Restaurant El Rodeo Steak House
Belén, Heredia